Header

Koordynator ds. instalacji AKPiA

Ważne do: 11 października 2017 r.
Miejsce pracy: Wrocław
nr ref.: kda/09/wr

O firmie

Naszym Klientem jest duża i stabilna firma budowlana specjalizująca się w realizacji dużych inwestycji mieszkaniowych i handlowo-usługowych na terenie całej Polski. Firma zatrudnia jedynie wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską i menedżerską. Obecnie  nasz Klient poszukuje Koordynatora ds. instalacji elektrycznych i AKPiA.

Wymagania dla stanowiska

Osoba zatrudniona stanowisku Koordynatora ds. instalacji elektrycznych i AKPiA będzie odpowiadać za analizę i optymalizację rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji branży AKPiA. Głównymi zadaniami koordynatora będzie analiza ekonomiczna przyjętych rozwiązań AKPiA, prowadzenie negocjacji z firmami podwykonawczymi, nadzór nad wykonaniem systemów automatyki oraz realizacja robót branżowych. Koordynator będzie odpowiadał za terminowość i jakość robót branżowych oraz uzyskanie wyznaczonego celu ekonomicznego projektów.

Kompetencje kandydata

O stanowisko mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej lub telekomunikacyjnej bez ograniczeń wraz z wpisem do Izby inżynierów. Konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia technicznego (specjalność elektryk nN, automatyk, elektronik) oraz min. 7 letniego doświadczenia w generalnym wykonawstwie obiektów budowlanych (w zakresie instalacji nN, SN, AKPiA, SAP, systemów detekcji). Niezbędna jest umiejętność czytania dokumentów projektowych (AutoCad). Kandydat powinien mieć udokumentowane sukcesy na podobnych inwestycjach i wyróżniać się samodzielnością oraz odpowiedzialnością. Nasz Klient oferuje doskonałe warunki zatrudnienia oraz rozwoju w stabilnym środowisku.

Pracodawca zapewnia adekwatne do stanowiska narzędzia pracy oraz szeroki pakiet socjalny.

Kandydatów spełniających opisane wymagania prosimy o załączenie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego. Pragniemy poinformować, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami wg kryteriów określonych w ogłoszeniu. Przyjmowanie aplikacji trwa do 11 października 2017 r.: rekrutacja@aicrecruitment.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r., Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).


AIC Recruitment Sp. z o.o.
ul. Podwale 62A
50-010 Wrocław
tel./fax 071 79 47 606
biuro@aicrecruitment.pl