Rekrutacje

Jeśli zdecydują się Państwo na pracę z AIC, zostanie Państwu przydzielony konsultant. Jego podstawowym zadaniem będzie zrozumienie specyfiki Państwa organizacji oraz wymagań związanych z obsadzanym stanowiskiem. Jedna osoba kontaktowa zapewnia łatwość i jasność komunikacji. Konsultant będzie dbał o przekazywanie informacji podczas całego procesu rekrutacji oraz reagował na Państwa sugestie i oczekiwania.

Po otrzymaniu wyczerpującego opisu stanowiska pracy konsultant wybierze odpowiednią metodę poszukiwań kandydata – wykorzystując metodę poszukiwań bezpośrednich, naszą bazę danych oraz powszechne kanały informacyjne.

Następnie konsultant skontaktuje się z kandydatami najlepiej spełniającymi wymagania oraz prześle Państwu ich CV. Konsultant skontaktuje się z Państwem, potwierdzając przesłanie danych raz uzyskując zwrotną odpowiedź.

Podczas całego procesu rekrutacji będziemy ogłaszać nabór na wolne stanowisko na najpopularniejszych branżowych stronach internetowych.

Wedle życzenia przeprowadzimy rozmowy kwalifikacyjne w Państwa imieniu oraz doprowadzimy do finalizacji procesu rekrutacyjnego. Nad wyborem najlepszego kandydata będziemy pracować aż do pełnej akceptacji z Państwa strony. Zapewniamy pełną dyskrecję i poufność.

Proje