Praca tymczasowa

Pracownicy tymczasowi są niezastąpieni podczas:

- zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowy personel (targi, promocja, konferencje, zadania specjalne)

- urlopów, zwolnień chorobowych

- wzrostu zapotrzebowania na sezonowe produkty

Korzyści z wyboru pracowników tymczasowych:

- elastyczność w dostosowaniu się do warunków na rynku

- ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem stałej liczby etatów

- optymalizacja wykorzystania potencjału osobowego organizacji

- redukcja kosztów finansowych i administracyjnych, związanych z obsługą płacowo-kadrową pracowników

- możliwość rekrutacji pracownika i weryfikacji w praktyce jego umiejętności bez konieczności zatrudniania go

- oszczędność czasu – rekrutacja i obsługa administracyjna pracowników czasowych leży po stronie AIC

Naszym klientom oferujemy:

- skuteczne sposoby selekcji i rekrutacji pracowników tymczasowych

- monitoring działań naszych pracowników

- opiekę formalnoprawną

- natychmiastową reakcję na potrzeby klienta

- oddelegowanie konsultanta do współpracy z pracodawcą – użytkownikiem