Outplacement

Outplacement to program mobilizacji aktywności zawodowej albo program łagodzący negatywne skutki zwolnień. Należy do dobrych praktyk związanych z redukcją zatrudnienia. Coraz więcej firm dostrzega potrzebę zapewnienia zwalnianym pracownikom wsparcia w trudnym momencie ich kariery. Wprawdzie nie eliminuje się w ten sposób wszystkich negatywnych konsekwencji tego procesu, ale dobrze przemyślany i wdrożony outplacement stanowi istotne wsparcie dla zwalnianej osoby i jest działaniem chroniącym wizerunek pracodawcy.

AIC Recruitment oferuje usługi związane z outplacementem indywidualnym. Koncentrujemy się na pomaganiu pojedynczym pracownikom.

Nasz program obejmuje:

- analizę potencjału osobowościowego pracownika

- analizę jego kwalifikacji i preferencji zawodowych

- opracowanie strategii poszukiwań

- przygotowanie do rozmów o pracę i negocjacji z potencjalnymi pracodawcami

- sposoby docierania do ofert pracy

- wsparcie w przygotowaniu materiałów aplikacyjnych. W trakcie całego procesu zapewniamy pracownikowi wsparcie psychologiczne, dzięki czemu może się łatwiej odnaleźć w nowej sytuacji.

Korzyści dla firmy:

- dobry wizerunek firmy, która buduje wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy

- łagodzenie ewentualnych roszczeń pracowników

- uspokojenie nastrojów pracowników obawiających się o swoją przyszłość zawodową

Korzyści dla pracownika:

- zapewnienie wsparcia psychologicznego

- ukierunkowanie na działania zmierzające do znalezienia zatrudnienia: obranie właściwego kierunku rozwoju, przygotowanie do profesjonalnych rozmów rekrutacyjnych, rozwijanie siatki kontaktów