Doradztwo personalne

AIC Recruitment specjalizuje się w doradztwie personalnym, w tym:

  • projektach podwyższających wartość kapitału ludzkiego w organizacjach (m.in. poprzez szkolenia, konsultacje, badania kompetencji i potencjału pracowników, opracowanie systemu opisu stanowisk)
  • opracowaniach i wdrożeniach strategii personalnych
  • wdrażaniu modeli ocen pracowniczych oraz programów motywacyjnych w organizacjach
  • programach reintegracji zawodowej (outplacement pracowniczy)