AIC Service sp. z o.o.
ul. Podwale 62A
50-010 Wrocław

Biuro:
tel./fax +48 71 79 47 606
biuro@aicrecruitment.pl

Rynek zagraniczny:
Justyna Morozowska
Justyna.morozowska@aicrecruitment.pl

Rynek krajowy:
Anna Jadowska-Paluch
anna.jadowska@aicrecruitment.pl

Dział rekrutacji:
rekrutacja@aicrecruitment.pl

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000576264
Regon 362534617
NIP 8971813655