AIC Recruitment sp. z o.o.
ul. Podwale 62A
50-010 Wrocław

Office:
tel./fax +48 71 79 47 606
biuro@aicrecruitment.pl

Registierungsdaten:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000331878
Regon 020998879
NIP(TAX ID) 8992671870